یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ۲۳:۴۲ ۲۸۴۷ مرتبه

نخستین مرحله تولید

تولید مرحله نخست دهانشویه پروتاکت و ژل واریزول به اتمام رسید و آماده تحویل به شرکت پخش محیا دارو جهت توزیع می باشد

تمامی حقوق این سامانه برای شرکت دانش بنیان دارویی زولنگ رسپینا محفوظ است | تولید ۱۳۹۷