یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ۲۳:۴۷ ۲۲۴۸ مرتبه

توزیع استانی

نخستین مرحله توزیع دهانشویه پروتاکت و ژل واریزول توسط شرکت پخش محیا دارو فقط در استان مازندران انجام خواهد شد

تمامی حقوق این سامانه برای شرکت دانش بنیان دارویی زولنگ رسپینا محفوظ است | تولید ۱۳۹۷