چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۴:۴۵ ۳۳۰۶ مرتبه

درباره ما

خط مشی:


شرکت دانش بنيان دارويی زولنگ رسپنا در راستای تحقق ماموريت خود که عبارت است از کاربردی تجاری سازی نمود ایده های پژوهشی  در زمينه مطالعات علمی، توليد مواد اوليه و فرآورده های دارويی با تکنولوژی بالا با استفاده از ظرفيتهای علمی دانشگاهی و همچنين کارخانجات توليدی داخل کشور تشکيل شده است که اهداف آن به شرح ذيل می باشد.


اهداف:
1-  مطالعات علمی آزمايشگاهی در مورد داروهايی موثر بر بيماريها با نگاه جديد بودن دارو
2- انجام مطالعات بالينی روی داروهای جديد يا داروهايی با تکنولوژی توليدی بالا
3- بررسی و ارائه طرح فرمولاسيون وساخت و توليد فرآورده های جديد گياهی و شيميايی
4- انجام مطالعات آزمايشگاهی، حيوانی و بالينی روی داروهای مورد مصرف در طب سنتی ايران
5- اصلاح فرمولاسيون های موجود وارتقاء کيفيت واثربخشی آنها
6- توليد مواد اوليه دارويی(شيمايی- گياهی – بيوتکنولوژی)
7- بررسی وتدوين مقالات علمی در مورد يافته های جديد شرکت درمورد اثرات نوين گياهان داروئی وداروهای گياهی
8- صادرات داروهای توليدی شرکت
9- برنامه ريزی جهت فرهنگ سازی وآشنايی پزشکان وآحاد جامعه با منافع ومزايای گياهان داروئی و داروهای گياهی
10- برنامه ريزی شرکت در کنگره ها وسمينارهای مربوط به داروهای گياهی در داخل وخارج کشور

 

تمامی حقوق این سامانه برای شرکت دانش بنیان دارویی زولنگ رسپینا محفوظ است | تولید ۱۳۹۷