چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۷:۰۸ ۲۲۶۶ مرتبه

قرص روکش دار اوروسپت

Urosept
قرص روکش دار اوروسپت


عصاره برگ Arctostaphylos uva-ursi
1- عفونتهای مجاری ادراری و همچنين التهابات مجرای ادراری پائينی
2- تسريع در ترميم مجرای ادراری
3- اثر بخشی بعنوان آنتی بيوتيک بدون خطر مقاومت ميکروبی

 

آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر:
گياه انگور خرس حاوی آربوتين و متيل آربوتين م یباشد. دو ماده مذکور مدر و ضد عفونی کننده قوی کليه و مثانه، درمان عفونت ها و التهابات کليه و مثانه هستند. ترکيبات اين گياه به دفع دردناک سنگ کليه کمک می کنند.


فراورده های اين گياه در فارماکوپه های مختلف:
- مونوگراف ايی کميسيون آلمان: برای التهابات مجرای اداری
- مونوگراف(WHO ) : آنتی سپتيک متوسط مجاری ادرای، شرايط التهابی متوسط مجرای ادراری و مثانه مانند سيستيک ديس اوری و اوروتريتيس. در طب سنتی بعنوان ديوروتيک، تحريک انقباض مجرای ادراری، سنگ کليه و مجرای ادراری
- مونوگراف( ESCOP ):عفونتهای غير مشکل ساز مجاری انتهايی دستگاه ادراری مانند سيستيک زمانيکه درمان با آنتی بيوتيک ها ضروری نمی باشد.
British Herbal Compendium : آنتی سپتيک مجاری ادراری برای عفونتهای متوسط دستگاه ادراری
- مارتيندل: ديوروتيک و ضد عفونی کننده مجاری ادراری در اوروترتيس و سيستيک استفاده می شود.
- فارماکوپه گياهی انگليس: در عفونتهای متوسط دستگاه ادراری استفاده می شود.

خصوصیات

شکل دارویی
قرص روکش دار 300 میلی گرمی
ماده موثره
عصاره برگ گیاه انگور خرس
تمامی حقوق این سامانه برای شرکت دانش بنیان دارویی زولنگ رسپینا محفوظ است | تولید ۱۳۹۷