یکشنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۹ ۱۶:۴۴ ۴۱۱۰ مرتبه

کپسول مموکوپا

 Memocopa
کپسول 160 ميلی گرمی مموکوپا

 خواص درمانی:
1- افزايش درک و عملکرد شناختی

2- افزايش حافظه، تمرکز و يادگيری

 3- افزايش عملکرد ذهنی و کاهش سرعت فراموش کردن اطلاعات جديد، مصرف می گردد.

 

آثار فارماکولوژی و مکانیسم اثر:

گیاه باکوپا با قدمت بیش از چند هزار سال برای درمان انواع خلقیات ذهنی مورد استفاده قرار می گیرد. مطالعات بالینی متعدد انجام شده با عصاره این گیاه نشان داد که مصرف این فراورده گیاهی موجب افزایش یادگیری، درک، حافظه و شناخت می شود و همچنین برای بیماران آلزایمری نیز مفید است. مطالعات متعدد تایید می‌کند که باکوپا برای افراد بیش فعال مناسب می باشد.کودکان بیش‌ فعال (ADHD) به‌ راحتی دچار حواس پرتی می‌شوند، احساس بی حوصلگی و بی‌صبری دارند؛ بی‌قرار و ناآرام هستند. مطالعات و بررسی ها نشان می دهد که باکوپا می‌تواند رفتارهای بیش‌ فعالی را کاهش دهد و تمرکز و یادگیری این افراد را افزایش دهد و باعث بهبود عملکرد های شناختی گردد.

گیاه باکوپا موجب افزایش مواد اندوژن داخل مغز که در تفکر، یادگیری و حافظه دخیل هستند می شود. باکوپا سلولهای مغز را در برابر مواد شیمیایی آسیب رسان بسوی بیماری آلزایمر محافظت می کند. باکوپا موجب کاهش تشکیل پلاک بتا آمیلوئید در مغز، مهار استیل کولین استراز مغزی، افزایش جریان خون مغزی و منوآمینهای مغزی، و افزایش تبادلات سیستم عصبی در مغز می شود. همچنین با خاصیت آنتی اکسیدانتی موجب محافظت نورون مغزی می شود. مطالعات فیتوشیمی نشان می دهد این گیاه حاوی آلکالوئید ها، ساپونین ها، مانیتول، بتولیک اسید، سیتواسترون، استیگماسترول ها می باشد که البته مهمترین اجزاء شناخته شده ساپونین استروئیدی و باکوپازید ها می باشد. فراورده های دارویی از این گیاه در کشورهای مختلف موجود است که تحت عنوان افزایش دهنده حافظه، درک و شناخت و همچنین افزایش وظایف و عملکرد فرد تجویز می شود. در کشور استرالیا شرکت فلوردیس این فراورده  عرضه نموده است که برای افزایش حافظه، تمرکز و یادگیری مصرف می شود. مطالعات بالینی متعدد اثر بخشی عصاره این گیاه را به اثبات می رساند. مطالعه بالینی کنترل شده ای با دارو و پلاسبو در سال 2008 در آمریکا انجام شد در این مطالعه 54 فرد مسن با میانگین سن بیشتر از 65 سال 300 میلی گرم عصاره باکوپا مینوری یا پلاسبو را بمدت 12 هفته دریافت کردند و با تست The Rey Auditory Verbal Learning Test که مختص ارزیابی بررسی حافظه و درک و یادگیری است، در دو گروه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عصاره گیاه، پارامترهای شناختی در گروه دارو را بیشتر از پلاسبو افزایش می دهد و همچنین زمان واکنش را بهبود بخشید. دوز دارو بخوبی در بیماران تحمل شد و عوارض جانبی خاصی مشاهده نشد فقط عوارض و ناراحتی گوارشی با شیوع برابر در گروه کنترل و پلاسبو مشاهده شد. مطالعه بالینی در سال 2001 در استرالیا انجام شد. در این مطالعه 46 داوطلب سالم با میانگین سنی 18- 60 سال  300 میلی گرم عصاره گیاه مذکور را بمدت 5 هفته و 12 هفته روزانه دریافت کردند و با تست فوق در دو گروه دارو و پلاسبو مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دهنده بهبود شاخص های عملکردی درک و حافظه بود. مطالعه بالینی در سال 2002 در استرالیا انجام شد و تاثیر عصاره باکوپا در انواع پارمترهای عملکرد حافظه و استرس مورد بررسی قرار گرفت. مصرف عصاره باکوپا بطور قابل توجه ای موجب حفظ و نگهداری اطلاعات جدید در حافظه می شود و در پی گیری طولانی مدت، این گیاه سرعت فراموش کردن اطلاعات جدید کسب شده را کاهش می دهد. مطالعه بالینی دیگری در سال 2006 انجام شد. دراین مطالعه 40 داوطلب در دو گروه 20 نفره دارو و پلاسبو وارد این مطالعه شدند و 125 میلی گرم از عصاره گیاه باکوپا را دوبار در روز بمدت 12 هفته دریافت کردند و پارمترهای مربوط به حافظه و درک و شناخت در دو گروه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مصرف عصاره گیاه باکوپا بطور قابل توجه ای کنترل ذهنی، حافظه موقعیتی، و یادگیری را درمدت 12 هفته افزایش داده است. دو  مطالعه متا آنالیز سیستماتیک در سال 2014 و 2016 درخصوص تاثیر این گیاه در مطالعات بالینی مورد بررسی قرار داد. در مطالعه مروری 2014، 9 مطالعه بالینی قابل قبول با 518 داوطلب یا بیمار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که  مصرف باکوپا موجب افزایش درک و شناخت، بخصوص سرعت توجه و تمرکز  می شود. در مطالعه متا آنالیز سیستماتیک دیگر در سال 2016، 5 مطالعه بالینی مطلوب وارد این ارزیابی شدند و نتایج آنالیز نشان داد که باکوپا بطور قابل توجه ای شناخت و حافظه را افزایش می دهد و مصرف آن در  بچه ها و بزرگسالان مفید می باشد.

 

منابع:

Calabrese C, Gregory WL, Leo M, Kraemer D, Bone K, Oken B. Effects of a standardized Bacopa monnieri extract on cognitive performance, anxiety, and depression in the elderly: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Altern Complement Med. 2008;14:707-13.

Stough C. Lloyd J. Clarke J, et al. The chronic effects of an extract of Bacopa monnieri (Brahmi) on cognitive function in healthy human subjects. Psychopharmacology. 200;156:481-4.

Roodenrys S. Booth D. Bulzomi S, et al. Chronic effects of Brahmi (Bacopa monnieri) on human memory. Neuropsychopharmacology. 2002;27:279-81.

Kongkeaw C, Dilokthornsakul P, Thanarangsarit P, Limpeanchob N, Norman Scholfield C. Meta-analysis of randomized controlled trials on cognitive effects of Bacopa monnieri extract. J Ethnopharmacol. 2014;151:528-35.

Kean JD, Downey LA, Stough C. A systematic review of the Ayurvedic medicinal herb Bacopa monnieri in child and adolescent populations. Complement Ther Med. 2016;29:56-62.

Dave UP, Dingankar SR, Saxena VS, Joseph JA, Bethapudi B, Agarwal A, Kudiganti V. An open-label study to elucidate the effects of standardized Bacopa monnieri extract in the management of symptoms of attention-deficit hyperactivity disorder in children. Adv Mind Body Med. 2014;28:10-5.

British Pharmacopoeia. Bacopa Monnieri. 2015; vol: IV, p.85-86.

 

 

داروکده
داروخانه آنلاین شیدر
داروخانه اینترنتی بتا دارو

خصوصیات

شکل دارویی
کپسول 160 میلی گرمی
ماده موثره
باکوپا
تمامی حقوق این سامانه برای شرکت دانش بنیان دارویی زولنگ رسپینا محفوظ است | تولید ۱۳۹۷